Med lite lättade restriktioner så tar vi det fortfarande ändå lite försiktigt.
 
Klubben är flexibel och vi anpassar både oss själva och verksamheten hela tiden. Mötestillfällena ligger i kalendern för hela hösten. Ibland är programmet inte helt spikat, men det går att se att det är möte just den måndagen. 
 
Om ni har synpunkter om vad som ska/bör/skulle kunna finnas på hemsidan får ni gärna kontakta Tina Helin. Är det något som man vill ska skrivas om, så får man gärna skriva egen text eller tipsa om innehåll. Det är klubbens hemsida, inte en enskild medlems sida.
 
Kommittéarbetet ska få sig en extra skjuts detta Rotary-år, hoppas att det blir ett produktivt engagemang!