Hammenhög Rotary har beslutat att man kommer att deltaga i ett internationellt socialt projekt i Bogota i Colombia, ”Conéctar con tu futuro” (”Connect with your future” eller på svenska ungefär ”Koppla dig med din framtid”). Detta gör klubben tillsammans med Rotaryklubbar i Holland och från Bogota och det hela ingår i en satsning som den internationella organisationen WarChild organiserar i slumområdet Ciudad Bolivar.
Klubben har bidragit med 10 000 kr och dessa medel kommer att matchats med 10 000 kr från Rotarys U-fond samt 20 000 kr från distrikt 2390. Förhoppningsvis kommer även medel från internationella The Rotary Foundation, TRF, att tillfalla projektet då en ansökan skickats in. Medel från denna fond, ett Global Grant, kan enbart beviljas om det är klubbar från flera olika länder som medverkar i ett och samma projekt, vilket är fallet med ”Conéctar con tu futuro”.
Pengarna kommer att i Colombia göra nytta genom att man i projektet kan rikta sig till cirka 800 ungdomar i åldrarna 15-24 år som nu lever på gatan i slummen och/eller under väldigt fattiga och farliga omständigheter. Avsikten med projektet är att ge ungdomarna en möjlighet till en bättre framtid genom att erbjuda skydd, utbildning samt psykologist stöd så att man ser en framtid som inte innefattar väpnade eller andra konflikter. Projektansvarig inom Hammenhög Rotaryklubb är Tina Helin från Östra Vemmerlöv.