Hammenhög Rotary har beslutat att delta i ett lokalt projekt i Simrishamn där en bemannad lokal ska fungera som ett vardagsrum för unga över 17 år som inte kan vara på BenkaDi. Det har framkommit att just denna grupp av unga och unga vuxna inte har någonstans där de kan ”hänga” eller träffa vuxna som de kan prata med. Projektet går under namnet The Livingroom och lokalen ligger på Regeringsgatan i Simrishamn. Övriga deltagare i projektet är Skillinge Missionshus som initierat det hela. Samarbete har etablerats med skolväsendet, socialtjänsten, Friskis&Svettis, Rädda Barnen samt Ekumenia. Hammenhög Rotaryklubb har lämnat ett bidrag på 10 000 kr till The Livingroom och kommer att ställa upp med ”vuxna” i lokalen när corona-restriktionerna så tillåter.