Simrishamns och Hammenhögs Rotaryklubbars utställningsprojekt
i sammarbete med Österlengymnasiet i Simrishamn i ämnet
mångfaldens betydelse i ett samhälle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriterier:
Utställningen skall beskriva vilken betydelse mångfalden har för ett samhälle, ett land samt för mänsklighetens utveckling.

Med begreppet MÅNGFALD i vårt vardagsspråk tänker vi ofta på ETNISK mångfald men begreppet ges även en bredare betydelse
som ex; främja jämställdhet, motverka diskriminering, kön, ålder, funktionshindrade, sexuell läggning, klass, bostadsort och social bakgrund.

Utställningen kommer att genomföras inom de ordinarie programmen utav skolans 120 elever med stöd av lärare och mentorer och ske under projektnamnet Mångfald.
Uppstart för projektet sker den 5 mars kl. 0900 då även representanter för de båda rotarklubbarna deltar med information.
Enligt planeringen skall elevernas arbeten med utställningen vara klar under vecka 14 och vernissagen och utdelningen av priser sker vecka 15, 8 eller 9 april.
Rotaryklubbarna delar då ut 4 000 kr, 2 000 kr och 1 000 kr till de tre bästa utställarna att disponeras fritt av mottagarna.
Enda kravet är att eleverna vid en samling på gymnasiet berättar för Rotaryklubbarnas medlemmar hur de har tänkt och arbetat fram sina utställningar.