HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2869
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 24 maj 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 10 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer:
 
Övriga gäster: Publik 0 st, Föredragshållare 1 st
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
Inget nytt att rapportera.
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällen möte  måndagen den 24 maj började som vanligt med lite Zoom mingel.
Idag var vi 10 uppkopplade medlemmar och gäster.
 
Kvällens rotaryföredrag 
Presidenten hälsade Pontus Ekströmvälkommen
Pontus  höll ett målande fördrag om Kustbevakningen
 
 
 
Klubbens medlemmar hade en del frågor till Pontus och han svarade föredömligt på dessa
 
Varma ZOOM applåder från deltagarna och Johan tackade för föredraget och önskade lycka till i framtiden.
 
 
 
 
 
 
Kustbevakningen
Pontus Ekström berättar
 
Kvällens Rotary föredrag var en presentation av Kustbevakningen
 
Pontus Ekström berättade om kustbevakningens organisation.
Pontus är från Simrishamn, gillar golf och har i sin ungdom seglat på Sarpen och jobbat på KVB 103 som var stationerad i Simrishamn före omorganisationen av kustbevakningen.
Numera jobbar Pontus på nationella ledningscentralen i Göteborg.
 
Ett steg i omorganisationen 2007 var att stänga ner stationen i Simrishamn. Där fans då KBV 202 och ett 30 tal personer var knutna till KBV 202. Alla blev förflyttade till andra stationer.
 
Anknytningen till Simrishamn finns dock fortfarande, man använder varvet för underhåll av sina fartyg.
 
Idag har man 3 stora fartyg som hela tiden ligger ute till havs, 003 är den som syns i våra farvatten. Dessa fartyg är 100 meter långa och 16 meter breda.
 
Man har 1 miljard i budgeten, ca 1000 anställda tjänstemän var av 50 % är till sjöss
Pontus visade en slide show om kustbevakningen. Under presentations gång ställdes ett antal frågor av klubbens medlemmar
 
Därför finns vi
Kustbevakningen - för en trygg, ren och levande havsmiljö för alla. Syftet med vår verksamhet är att vi ska skydda liv och miljö till sjöss, nu och för framtiden.
Vi är en samhällsresurs som med stolthet bidrar till att framtida generationer kan ta del av havsmiljön på samma sätt som vi kan idag.
Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.
 
Styrning
Kustbevakningens verksamhet regleras av instruktionen för Kustbevakningen, det årliga regleringsbrevet från regeringen, övriga regeringsuppdrag som ligger utanför regleringsbrevet samt interna styrdokument. Tillsammans utgör detta grunden för myndighetens verksamhetsplanering.
I Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen reglerar regeringen myndighetens uppgifter, befogenheter och ledning.
Varje år fattar regeringen dessutom beslut om vilken verksamhet Kustbevakningen ska bedriva kommande år och beslutet finns nedskrivet i det så kallade regleringsbrevet. Där anger regeringen Kustbevakningens mål, finansiering och uppföljning av verksamheten. Utifrån det som står i regleringsbrevet planerar myndigheten sin verksamhet.
 
 
Vill ni veta mera titta in på deras hemsida.
 
Presidenten tackade för ett väl genomfört föredrag.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden  Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
Presidenten tackade alla för trevlig samvaro här på Zoom.
 
Upcoming Events
Johanna Stenkula von Rosen
Zoom
31 maj 2021
18:00 – 19:30
 
Rundvandring på Regementet i Ystad
Regementsområdet Ystad
07 jun 2021
18:00 – 20:00
 
Program kommer senare
21 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Presidentskifte
05 jul 2021
18:00 – 21:00
 
Andakt på Backåkra
Meditationsplatsen på Backåkra
19 jul 2021
18:00 – 20:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile