HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2871
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 7 juni 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 11 medlemmar
 
President: Inkommande Lars Andersson
 
Gästande Rotarianer: Föredragshållare 1 st
 
Övriga gäster: Publik 2 st,
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
 
Brevskrivare. Kerstin efterlyser flera hjälpbrevskrivare för 2021 – 2022 perioden.
Håkan Damm har anmält sitt intresse. Kerstin behöver 2 till. Intresseanmälan skickas till Sekreteraren snarast.
 
 
 
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällens möte  måndagen den 7 juni började som vanligt med lite mingel på parkeringen vid Litemer, detta var vårt första live möte sedan september.
Vi var 14 som kom till Ystad denna vackra måndagskväll.
 
 
Kvällens rotaryföredrag
 
 
Presidenten hälsade Rotary medlemmen Tomas Lantz välkommen att vara vår guide på kvällens rundvandring.
 
Tomas berättade lite om Regementets historia
 
Sommarlotteri. Lotter kommer att saluföras med start den 14 / 6 . Dragning den 21 / 6 från studio Tågarp.
 
President bytet.
 
Kommer att ske på Hotell Borrby den 5/7 klockan 19:00 för klubbens medlemmar.
 
 
 
 
 
Ystad - Regementets historia
 
Kvällens rotaryföredrag en rundvandring med Tomas Lantz.
Historik
Garnisonen i Ystad var under dess existens koncentrerad till olika platser. Garnisonens historia kan dock sägas sträckas tillbaka till när det medeltida försvarstornet kompletterades med en bostadsdel och med tiden blev Krageholms slott.
Östergatan-Krypgränd
Den första riktiga garnisonsplatsen uppfördes på Östergatan då det 1812 anlades ett kasernetablissemang för kavalleriet. Etablissemanget bestod av fem byggnader. År 1845 överlät stadens borgerskap etablissemanget till staten. År 1882 lämnade kavalleriet staden, och staden blev utan ett militärt förband fram till 1897, då ett nytt kasernetablissemang anlades på Dragongatan. Det före detta kasernetablissemanget revs successivt med åren, och den sista byggnaden försvann 1975.
Förband vid Östergatan
1801-07-13
1816-01-08
1816-01-09
1822-02-04
1822-02-05
1859-08-10
1859-08-11
1860-06-17
1860-06-18
1882-11-24
1882-11-25
1882-??-??
Dragongatan
Till etablissemanget på Dragongatan uppfördes två kaserner efter 1892 års härordnings byggnadsprogram. De är uppförda enligt ett blocksystem, istället för det då rådande stilen med sidokorridorssystem. I samband med 1901 års härordning, byggdes etablissemanget till med kaserner ritade av arkitekten Erik Josephson. Totalt anlades ett 40-tal byggnader. Det första militära förbandet som förlades till Dragongatan var Skånska dragonregementet (K 6). Den 1 januari 1917 förlades även Kavalleriets underofficersskola till garnisonen. Den omlokaliserades redan den 1 januari 1919 till Skövde garnison. I samband med försvarsbeslutet 1925 avvecklades kavalleriförbandet i Ystad den 31 december 1927 men kvarstod som avvecklingsorganisation fram till den 31 mars 1928. Staden kompenserades med att Södra skånska infanteriregementet förlades till staden den 1 april 1928. Förbandet övertog officiellt det före detta kavallerietablissemanget den 11 augusti 1928. Viss utbildning kvarstod på Revingehed, som varit regementets tidigare mötesplats. Den 1 oktober 1952 tillkom ett kavalleridetachement till garnisonen, då den tidigare cykelkavallerikontingenten från Skånska kavalleriregementet (K 2) överfördes till Livregementets husarer (K 3), och förlades till Ystad garnison. Detachementet avvecklades den 30 juni 1956. År 1963 övergick Södra skånska infanteriregementet från att varit ett infanteriförband till att bli ett pansarförband. Det innebar att stridsfordonsförbanden utbildades på Revingehed och hjulfordonsförbanden i Ystad. I samband med försvarsbeslutet 1982 påbörjades en större flyttkarusell i Skåne, vilket resulterade i att utbildningen till Malmöbrigaden (PB 7) lokaliserades helt till Revingehed. Kvar i Ystad blev endast regementes- och försvarsområdesstaben. Som kompensation för de arbetstillfällen som försvann från kommunen omlokaliserades Skånska luftvärnsregementet (Lv 4) den 1 juli 1982 från Malmö till Ystad. Luftvärnet och infanteriet bodde sida vid sida inom garnisonen på Dragongatan fram till försvarsbeslutet 1996. Ett beslut som resulterade i att hela garnisonen avvecklades den 31 december 1997. Regementsstaben vid Södra skånska regementet uppgick då i Södra skånska brigaden under det nya namnet Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7). Försvarsområdesstaben vid regementet, Malmö försvarsområde (Fo 11), integrerades som Södra skånska gruppen inom det nyupprättade Skånes försvarsområde (Fo 14), under ledning av Skånska dragonregementet (P 2). Sammanslagningen av försvarsområde Fo 11 och Fo 14 berodde delvis på den länsreform som skedde 1998 där bland annat Malmöhus län och Kristianstads län bildade Skåne län. Skånska luftvärnskåren (Lv 4) avvecklades helt.
Förband vid Dragongatan
1882-11-06
1927-12-31
Kavalleriets underofficersskola
1917-??-??
1919-??-??
1928-04-01
1963-03-31
1963-04-01
1997-12-31
1982-07-01
1997-12-31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas fyllde i med spännande anekdoter runt personer och händelser som han träffat på under sin tid på regementet 1982 – 1997, LV 4 perioden.
 
En gång i tiden var det 1300 hästar knutna till Ystad. En del var normalt arbetshästar hos bönderna men kallades in vid behov. Där av alla stall och ridhus på området
 
Idag arbetar och bor det flera personer än det gjorde på regementets tid.
Hela omstruktureringen av området är ett lyckat projekt sade Tomas då som kommunalpolitiker.
 
Det kom en del frågor under rundvandringen.
Lars tackade för en intressant tur och varma applåder utbröt.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden  Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
Presidenten tackade alla för trevlig samvaro.
 
Regementets området Ystad
Upcoming Events
Annorlunda arkitektur
Zoom
14 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Dragning på Somarlotteriet
21 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Presidentskifte
Hotel Borrby
05 jul 2021
19:00 – 21:00
 
Andakt på Backåkra
Meditationsplatsen på Backåkra
19 jul 2021
18:00 – 20:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile