HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2870
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 31 maj 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 14 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer: 2 st
 
Övriga gäster: Publik 1 st, Föredragshållare 1 st
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
Brevskrivare. Kerstin efterlyser flera hjälpbrevskrivare för 2021 – 2022 perioden.
Håkan Damm har anmält sitt intresse. Kerstin behöver 2 till. Vi intresseanmälan skickas till Sekreteraren snarast.
 
President byte.
 
Planeras att ske på Hotell Borrby måndagen den 5/7 19:00 för klubbens medlemmar.
Mera information kommer närmare dagen.
 
 
 
 
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällen möte  måndagen den 31 maj började som vanligt med lite Zoom mingel.
Idag var vi 18 uppkopplade medlemmar och gäster.
 
Kvällens rotaryföredrag
 
Presidenten hälsade Johanna Stenkula von Rosen verksam på Sveriges riksbank liksom fadern Peter, mångårig föredragshållare i Hammenhögs rotaryklubb.
Johanna  höll ett målande fördrag om Riksbankens Finansiell - stabilitets rapport 2021
 
 
 
Klubbens medlemmar hade en del frågor till Johanna och hon svarade föredömligt på dessa
 
Varma ZOOM applåder från deltagarna och Johan tackade för föredraget och önskade lycka till i framtiden.
 
 
President bytet.
 
Kommer att ske på Hotell Borrby den 5/7 klockan 19:00 för klubbens medlemmar.
 
 
 
 
 
Riksbankens Finansiell - stabilitets rapport 2021
 
Kvällens rotaryföredrag
 
 
Johanna kunde sakkunnigt och initierat redovisa Riksbankens samlade bedömning av de risker och hot som finns mot det finansiella systemet och hur Riksbanken värderar systemets motståndskraft mot dessa. Föredraget bygger på Riksbankens hemsida https://www.riksbank.se/sv/finansiell-stabilitet/finansiell-stabilitetsrapport/2021/finansiell-stabilitetsrapport-20211 Synnerligen intressant läsning om Riksbankens synpunkter på det makroekonomiska läget ur stabilitetssynvinkel.  
 
Varma ZOOM applåder från deltagarna och Johan tackade för föredraget, önskade välkommen tillbaka och lycka till i framtiden.
 
Kommande program blir närmast en rundvandring på regementsområdet i Ystad den 7 juni klockan 18, Samling utanför Restaurang Lite Mer
 
 
Pennförare denna afton: Bengt Stridh.
 
 
Nästa möte: Rundvandring på Regementet i  Ystad Samling 18:00 utanför restaurang Lite Mer
 
 
Presidenten tackade alla för trevlig samvaro här på Zoom.
 
Upcoming Events
Rundvandring på Regementet i Ystad
Regementsområdet Ystad
07 jun 2021
18:00 – 20:00
 
Annorlunda arkitektur
Zoom
14 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Dragning på Somarlotteriet
21 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Presidentskifte
Hotel Borrby
05 jul 2021
19:00 – 21:00
 
Andakt på Backåkra
Meditationsplatsen på Backåkra
19 jul 2021
18:00 – 20:00
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile