HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2865
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 12 mars 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 17 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer: Från Simrishamn RK 2st
 
Övriga gäster: Publik 0 st, Föredragshållare 1 st
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
Ute mötet den 10 Maj i Skillinge. Beslut togs av deltagande Zoom medlemmar att träffas i Skillinge hamnen 18:00.
 
Nuvarande Guvernör Stefan Knutssons 58 öres ide.
Klubben har beslutat att vårt överskott från Polo-plus och våra lotterier är vårt bidrag.
 
Styrelsemöte hölls senast 6 april, inloggning krävs för att aktivera länken nedan.
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällen möte  måndagen den 12 april började som vanligt med lite Zoom mingel.
Idag var vi 20 uppkopplade medlemmar och gäster.
 
Dagens föreläsare var Alasdair Skeleton från Stockholms Universitet berättade om Årmiljoner och klimatutveckling
 
Klubbens Påsklotteri genererade 75 lotter och överskottet på 4510 kronor går oavkortat till TRF Polio Plus.
 
Besöket i Skillinge hamn den 10 maj planeras för stunden att hållas med start 18:00
 
Johan hälsade Alasdair Skeleton välkommen till dagens Zoom föredrag och lämnade över till Alasdair
 
Johan
Årmiljoner och klimatutveckling av Professor Alasdair Skeleton
 
Resumé av kvällens föredrag

Alltsedan 1756 har man mätt den lokala temperaturen från Observatoriet i Stockholm. Man har konstaterat, att vi under de senaste 30 åren haft ett värmeöverskott. 2020 var det hittills varmaste året. Man räknar med att medeltemperaturen vart 2-3 år stiger med 0,1o C beroende på att utsläppen av växthusgasen koldioxid, CO2, har stigit enormt till att, för 2019 ha uppnått 43 miljarder ton.

Klimatet styrs av tre faktorer, nämligen värmeenergin från solen, Albedo-effekten och växthuseffekten.
 
Värmeenergin från solen ökar ju närmare solen vi befinner oss. T.ex. har Venus, som ligger på närmare avstånd från solen, en medeltemperatur på 464o C medan vår jords medeltemperatur är 15oC.
 
Albedo-effekten kan beskrivas som en spegel-effekt som verkar värmereflekterande. Venus ljusa atmosfär har högre Albedo-effekt och jordens hav har låg och dess isar hög Albedo-effekt.
 
Växthuseffekten innebär, att ljusa ytor täcks med ett ”filt” som bevarar värmen. Detta täcke växer ju högre CO2-halten i atmosfären är. Jordens atmosfär består av cirka 0,04% CO2 och Venus 96,5%.
 
Alla dessa olika effekter varierar och samarbetar naturligt och långsamt under geologisk tid.
 
Jordens temperatur regleras av koldioxidens långsamma kretslopp. Naturligt kommer den bildade koldioxiden från vulkanutbrott men också från förbränning av kol, olja och gas s.k. fossila bränslen. De fossila bränslena alstar 90 gånger mer CO2 än naturligt bildad, vilket genererar värmeböljor, torka, stormar, bränder, issmältning och förhöjda havsnivåer.
 
Människan står för 1/3 av CO2-utsläppen och höginkomstländer släpper ut 6/7 av dessa. För att vi ska nå målet att sänka medeltemperaturen med -1,5o C till år 2030 krävs, att vi minskar utsläppen med 20-25%.
 
Vad göra? Detta kan åstadkommas genom färre resor med flyg och bil, minskad konsumtion av nöt- och lammkött (och räkor!) och ökad konsumtion av grön- och rotsaker.
Vi behöver tänka annorlunda, när det gäller shopping – reducera, återanvända och återvinna.
Det är också viktigt att ställa krav på investeringar i energi och byggnadsmaterial.
 
Naturliga klimatlösningar kan åstadkommas med nyplanteringar i våra städer och skogar samt genom att optimera vårt jordbruk och anlägga våtmarker.
 
Tekniska klimatlösningarT kan göras genom att plantera träd på nya ställen och att efter direkt- uppfångning lagra koldioxiden i fast form i jorden.
 
Sammanfattning: Det räcker inte att klimatkompensera, i stället
- Ät mera vegetariskt
- Använd förnybara alternativ i alla sammanhang
- Återanvänd och återvinn
- Installera solceller på taket
- Gör din röst hörd
 
Sekreteraren informerar.
 
På hemsidan under fliken "Om Hammenhög" finns det en flik "Klubbens historia"
Vill man läsa om vårt 60 års Jubileum, sök upp Jubileumsskrift HRK 60 år.
För den bekväme, tryck på knappen nedan.
 
Lars
 
 
Upcoming Events
Stommar och entreprenörsskap
ZOOM
19 apr 2021
18:00 – 19:30
 
Johanna Bolander berättar om sin forskning
ZOOM
26 apr 2021
18:00 – 19:30
 
Frivilliga i samhällets tjänst
Skillinge hamn
10 maj 2021
18:00 – 21:00
 
Pontus Ekström - Kustbevakningen
Zoom eller Vallby
24 maj 2021
18:00 – 19:30
 
Rundvandring på Regementet i Ystad
Regementsområdet Ystad
07 jun 2021
18:00 – 20:00
 
Visa hela listan
 
Nästa möte sker den 18 april med föredrag om att Stommar och entreprenörskap
Presidenten tackade all för ett trevligt möte och önskade en God Natt.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden den 19 april. Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
ClubRunner Mobile