HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2863
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 8 Mars 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 20 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer: 6 st
 
Övriga gäster:
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
 
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällen började som vanligt med lite Zoom mingel.
Idag var vi 26 uppkopplade medlemmar och gäster. En av gästerna kopplade upp från Holland.
Det Österlenska vädret diskuterades, det är ju vår i luften.  I skivandes stund är det ett litet bakslag. Stormen Evert rullar fram över Sverige med snöslask som följd här på Österlen.
Kvällens Rotaryföredrag hölls av TRF kommitténs ordförande Viveca Serder tillika ordförande i U-fonden samt medlem i TRF:s Cadre and Technical Advisers, under rubriken: Rotarys humanitära verksamhet Tillsammans gör vi världen bättre. Hon höll ett mycket inspirerande föredrag om TRF. TRF bildades redan 1917 och ska stödja Rotary Mission. Samförstånd och Fred i världen.
Ett uppskatta föredrag, mera går att läsa i veckobrev 2863
Programmet för våren och halva sommaren är nästan klara.
Den 10 maj planera vi för ett fysiks möte i Skillinge hamn. ”Frivilliga i samhällets tjänst.”
President bytet är planerat till den 5 juli på Vallby Kulturhus
 
 
 
Johan
ATT GÖRA GOTT I VÄRDEN
 Viveca Serder
Kvällens Rotaryföredrag hölls av TRF kommitténs ordförande Viveca Serder tillika ordförande i U-fonden samt medlem i TRF:s Cadre and Technical Advisers, under rubriken: Rotarys humanitära verksamhet Tillsammans gör vi världen bättre. Hon höll ett mycket inspirerande föredrag om TRF. TRF bildades redan 1917 och ska stödja Rotary Mission. Samförstånd och Fred i världen.
TRF har 7 fokusområden: 
 - Freds- och konfliktlösningar
– Förebyggande behandling av sjukdomar
– Vatten och Sanitet
– Mödra- och barnavård
– Grundläggande läs- och skrivkunnighet
– Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling                                                                   -         - Skydda miljön
Alla projektidéer kommer från Rotaryklubbarna och dess medlemmar utom ett projekt, Polio Plus som till idag vaccinerat 2,5 miljarder barn i världen. Detta behöver fortsätta göras många år framåt för att utrota polion.
Global Grant bidrag. Matchar medel som insamlats av Rotaryklubbar och distrikt i två eller flera länder, till stora internationella projekt. Minsta satsning är 30 000 USD. Exempel på projekt där klubbar från D 2390 ingår är ett Läsprojekt i Sydafrika, Tandvård i Rumänien samt det projekt som vår klubb är med i Connect with your future i Bogota Colombia. Frank van der Meijden holländsk Rotarian men också involverad i War Schild var med på kvällens möte. Frank är en av idégivarna till projektet i Bogota via War Schild. Projektet är snart igång och vi kommer att följa upp projektet med information till klubben regelbundet.
Distrikts bidrag delas ut till projekt som kommer fram inom klubbarna. Det kan vara både lokala och internationella projekt. Här matchas klubbens satsning med distriktspengar som kommit via den årliga fonden. Om klubbarna (medlemmarna) inte satsar pengar i årliga fonden så kan man inte få någon matchning från Distriktet. Alla pengar till årliga fonden kommer från medlemmarnas gåvor. Rotary har ett mål att varje medlem ska skänka ca 100 USD/år. I D 2390 är medeltalet 130 kr/år.
Vivecas roll som medlem i TRF:s Cadre and Technical Advisers är att utvärdera projekt som TRF har satsat pengar i. Ett bra projekt internationellt är att givare klubben och den Rotaryklubb som finns som garant lokalt har en bra relation för att få projekten att bli framgångsrika. Det är också mycket viktigt att mottagaren verkligen har behov av stödet. I många fall bör det finnas en bra kontakt även med de lokala myndigheterna. I alla de projekt som medfinansieras av TRF får inga Rotarymedlemmar få medel från projekten.
Viveca betonade att det är viktigt att klubbarna har något/några projekt att jobba tillsammans med. Det ger klubbens medlemmar en samhörighet.
Ingemar Nilsson vid pennan
 
Vill du läsa mera och se fina bilder använd länken nedan. Inloggning krävs
Upcoming Events
Simrishamns framtid från en politikers perspektiv
Zoom
22 mar 2021
18:00 – 19:30
 
Extra påskspecial på Zoom
Zoom
29 mar 2021
18:00 – 19:30
 
Stommar och entreprenörsskap
Zoom
12 apr 2021
18:00 – 19:30
 
Johanna Bolander berättar om sin forskning
ZOOM
26 apr 2021
18:00 – 19:30
 
Visa hela listan
Vilka kommer i kväll på mötet.
1. Evenemang och frivilliginsatser - Välj Kommande evenemang
Välj nästa möte och tryck på Öppna
Välj - Anmäl dig eller ändra din anmälan
Välj - Se vilka som kommer
Har ni frågor Kontakta Lars, sekreterare
 
Nästa möte sker den 22 mars med föredrag  Simrishams framtid från en politikers perspektiv
 
Presidenten tackade all för ett trevligt möte och önskade en God Natt.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden den 22 mars. Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
ClubRunner Mobile