HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2862
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 8 februari 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 20 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer: Från Simrishamn RK 1st
 
Övriga gäster: Publik 2 st, Föredragshållare 1 st
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
Show Case Livingroom och Show Case Bogota.
 
Vill du läsa mer
 
Presidenten informerar
Lars Andersson
member photo
Kvällens möte  måndagen den 14 juni började som vanligt med lite mingel på ZOOM
 
 
Kvällens rotaryföredrag
 
 
Presidenten hälsade Jasper D`Haese välkommen.
Jasper berättade om arkitekt yrket och hur det hela började.
Jasper var uppkopplad via zoom från U.S.A.
Ett mycket intressant fördrag med bilder på olika projekt i Belgien och U.S.A
 
 
 
Sommarlotteri. Lotter kommer att saluföras med start den 14 / 6 . Dragning den 21 / 6 från studio Tågarp.
 
President bytet.
 
Kommer att ske på Hotell Borrby den 5/7 klockan 18:00 för klubbens medlemmar.
 
 
 
 
 
Ystad hamn, hamnchefen Björn berättar om nu och framtiden
 
Kvällens rotaryföredrag hölls av hamnchefen i Ystad Björn Boström som lämnade en synnerligen initierad och utförlig redogörelse om hamnutbyggnaden i Ystad, med bakgrund, aktuellt läge i utbyggnaden samt allehanda frågor som ett så stort projekt i sig föranleder. Intresserade kan ta del av detaljerna i föredraget genom att gå in på https://www.ystad.se/portofystad/hamnutbyggnad/bakgrund-och-vision/ 
Ett för Ystad närmast gigantiskt projekt innefattar naturligen en sammanvägning av diverse frågor med direkt anknytning till själva hamnutbyggnaden å ena sidan samt uppförande av bostäder mm på gammal hamnmark och åtskilliga trafikplaneringar i hamnområdet och dess närhet å andra sidan. Även om långtradartrafiken till och från sammanlagt ett tjugotal färjeankomster och avgångar till Bornholm, Polen och tillkommande Tyskland upplevs som intensiv i samband med annan nyttotrafik för näringslivet, är dock all annan trafik i och omkring Ystad samt till Österlen i synnerhet vid storhelger och sommartid av en sådan omfattning att samhällsplanerarna kommer att vara väl sysselsatta i framtiden.
Bengt Strid vid pennan.
Idag
Två nya lägen
Fullt ut
Upcoming Events
Innan murarna föll
Hotel Borrby
27 sep 2021
19:00 – 21:00
 
Tomas Lantz; livet och jazzen
Hotel Borrby
11 okt 2021
19:00 – 21:00
 
Klubbsamråd
Hotel Borrby
25 okt 2021
19:00 – 21:00
 
Program kommer senare
Hotel Borrby
08 nov 2021
19:00 – 21:00
 
Klubbens årsmöte
Hotel Borrby
22 nov 2021
19:00 – 21:00
 
Visa hela listan
 
Nästa möte sker den 8 mars med föredrag om att Göra gott i världen med Viveca
 
Presidenten tackade all för ett trevligt möte och önskade en God Natt.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden den 8 mars. Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
ClubRunner Mobile