HAMMENHÖGS ROTARYKLUBB                                                            Veckobrev Nr: 2862
    
Distrikt: 2390                                                                                         Datum: 8 februari 2021
   
Mötesplats: Cyberrymden                                                                      Närvaro: 20 medlemmar
 
President: Johan Nilsson
 
Gästande Rotarianer: Från Simrishamn RK 1st
 
Övriga gäster: Publik 2 st, Föredragshållare 1 st
 
Presidenten Hälsade alla välkomna.
 
Klubbärenden:
 
Show Case Livingroom och Show Case Bogota.
 
Vill du läsa mer
 
Presidenten informerar
Johan Nilsson
member photo
Kvällen möte  måndagen den 26 april började som vanligt med lite Zoom mingel.
Idag var vi 21uppkopplade medlemmar och gäster.
 
Kvällens rotaryföredrag 
Johanna Bolander, dotter till våra medlemmar Kerstin och Bertil
Wake Forest Institute for Regenerative Medicine där Johanna är forskare.
Presidenten hälsade Johanna välkommen
 
Klubbens medlemmar hade en del frågor till Johanna och hon svarade föredömligt på dessa
 
Varma ZOOM applåder från deltagarna och Johan tackade för föredraget och önskade lycka till i framtiden.
 
Klubben har sett fram mot nästa möte som skulle hållas i Skillinge hamn. Senaste direktiven från FHM om max 8 personer i grupp gör detta omöjligt att genomföra. Beslutade att ställa in mötet.
 
 
 
 
Ystad hamn, hamnchefen Björn berättar om nu och framtiden
 
Kvällens rotaryföredrag hölls av hamnchefen i Ystad Björn Boström som lämnade en synnerligen initierad och utförlig redogörelse om hamnutbyggnaden i Ystad, med bakgrund, aktuellt läge i utbyggnaden samt allehanda frågor som ett så stort projekt i sig föranleder. Intresserade kan ta del av detaljerna i föredraget genom att gå in på https://www.ystad.se/portofystad/hamnutbyggnad/bakgrund-och-vision/ 
Ett för Ystad närmast gigantiskt projekt innefattar naturligen en sammanvägning av diverse frågor med direkt anknytning till själva hamnutbyggnaden å ena sidan samt uppförande av bostäder mm på gammal hamnmark och åtskilliga trafikplaneringar i hamnområdet och dess närhet å andra sidan. Även om långtradartrafiken till och från sammanlagt ett tjugotal färjeankomster och avgångar till Bornholm, Polen och tillkommande Tyskland upplevs som intensiv i samband med annan nyttotrafik för näringslivet, är dock all annan trafik i och omkring Ystad samt till Österlen i synnerhet vid storhelger och sommartid av en sådan omfattning att samhällsplanerarna kommer att vara väl sysselsatta i framtiden.
Bengt Strid vid pennan.
Idag
Två nya lägen
Fullt ut
Upcoming Events
**INSTÄLLT** Frivilliga i samhällets tjänst
Skillinge hamn
10 maj 2021
18:00 – 21:00
 
Tyskland inför valet
Zoom
17 maj 2021
18:00 – 19:30
 
Pontus Ekström - Kustbevakningen
Zoom eller Vallby
24 maj 2021
18:00 – 19:30
 
Rundvandring på Regementet i Ystad
Regementsområdet Ystad
07 jun 2021
18:00 – 20:00
 
Program kommer senare
21 jun 2021
18:00 – 19:30
 
Visa hela listan
 
Nästa möte sker den 8 mars med föredrag om att Göra gott i världen med Viveca
 
Presidenten tackade all för ett trevligt möte och önskade en God Natt.
 
 
Nästa möte: Cyberrymden den 8 mars. Länk för inkoppling skickas senare med praktiska upplysningar om hur deltagandet bör genomföras.
 
 
ClubRunner Mobile