08
mar
2021
Hammenhög
Zoom
Sweden
Sweden

Viveca Serder håller föredrag kring hur vi tillsammans kan göra gott i världen. Viveca är med i TRF:s Cadre of Technical Advisors vars uppgift det bland annat är att utvärdera och säkerställa att de stora globala bidragen (Global Grants) sköts på ett bra sätt och att avsatta medel används som planerats samt att det finns en långsiktig hållbarhet i projekten.

Länk till Zoom skickas ut separat några dagar innan.

Länken är öppen från 17:40 som man vill mingla lite innan mötet startar.

Väl mött!