Carl-Johan Dolbys Minnesfond
 
Tillkom 1991 genom ombildning av den 1961 instiftade fonden ”Dag Hammarskjölds Minnesfond”. Fonden instiftades för att hedra Hammenhögs Rotaryklubbs charterpresident Carl-Johan Dolby, som hade 100 % närvaro under åren 1959-1989, som var distriktsguvernör 1968-1970 och som erhöll utnämningen Paul Harris Fellow. Carl-Johan Dolby var även initiativtagare till klubbens U-fond ”Dag Hammarskjölds Minnesfond” och ledamot i styrelsen för Rotarys Svenska U-fond åren 1971-1974 och 1975-1978.

 

För att hedra klubbens charterpresident, Carl-Johan Dolby, har klubben i sin ekonomiska redovisning avsatt kapital såsom Carl-Johan Dolbys Minnesfond. Avsättningen ska säkerställa att klubben uthålligt och i Carl-Johan Dolbys anda ska kunna dela ut stipendier till ungdomar eller ge annat stöd till ungdomsverksamhet med anknytning till klubbens upptagningsområde. Styrelsen beslutar om mottagare och beloppets storlek efter förslag från Dolbykommittén.

Utdelning till stipendiat sker i samband med klubbens julfest i december månad.

2021 tilldelades Asta Elm Ravn 5000 kr. och  Alexandra och Madeleine Nilsson fick dela på 5000 kr.