2021-2022
Styrelsen
 
President
Lars Andersson
Vice President
Bengt Gustavsson
Skattmästare
Christer Johansson
Sekreterare
Göran Korpe
Klubbmästare
Bengt Stridh
Inkomande President
Tina Helin
Immidiate Pats President
Johan Nilsson
Ordförande Programkommittén Bertil Bolander
   
   
Övriga Funktionärer
 
IT-Samordnare
Tina Helin
Ordförande Info / PR
Tina Helin
Ordförande Dolbyfonden
Bertil Bolander
   
Ordförande Medlemskommittén
Bengt Holmström
Kontaktperson TRF
Bertil Ståhle
Kontaktperson Internationell tjänst
Per Ragnar
Kontaktperson Utbildning
Christer Johansson