2022-2023
Styrelsen
 
President
Lars Andersson
Vice President
Kerstin Hagström
Skattmästare
Christer Johansson
Sekreterare
Bertil Ståhle
Klubbmästare
Torsten Thuresson
Inkomande President
Johan Nilsson
Immidiate Pats President
Tina Helin
Ordförande Programkommittén Håkan Damm
   
   
Övriga Funktionärer
 
IT-Samordnare
Tina Helin
Ordförande Info / PR
Tina Helin
Ordförande Dolbyfonden
Bertil Bolander
Ordförande Samhälls och Hållbarhetskommittén Lennart Torgeby
Ordförande Medlemskommittén
Bengt Holmström
Ordförande  TRF kommittén
Per Ragnar
Ordförande Internationellakommittén
Per Ragnar
Ordförande Utbildningskommittén
Anette Bokelund
Ordförande Ungdomsutbyteskommittén
Per Ragnar