2020 - 2021
Styrelsen
 
President
Johan Nilsson
Vice President
Vakant
Skattmästare
Christer Johansson
Sekreterare
Lars Andersson
Klubbmästare
Bengt Holmström
Inkomande President
Lars Andersson
Immidiate Pats President
Bengt Gustavsson
Ledamot
Ulla Williamsson
Ordförande Programkommittén
Bertil Bolander
   
Övriga Funktionärer
 
IT-Samordnare
Tina Helin
Ordförande Info / PR
Tina Helin
Ordförande Dolbyfonden
Bertil Bolander
Ordförande Klubbkommittén
Bengt Holmström
Ordförande Medlemskommittén
Bengt Holmström
Kontaktperson TRF
Ingmar Nilsson
Kontaktperson Internationell tjänst
Per Ragnar
Kontaktperson Utbildning
Christer Johansson