2021-2022
Styrelsen
 
President
Lars Andersson
Vice President
Bengt Gustavsson
Skattmästare
Christer Johansson
Sekreterare
Göran Korpe
Klubbmästare
Bengt Stridh
Inkomande President
Tina Helin
Immidiate Pats President
Johan Nilsson
Ordförande Programkommittén Bertil Bolander
   
   
Övriga Funktionärer
 
IT-Samordnare
Tina Helin
Ordförande Info / PR
Tina Helin
Ordförande Dolbyfonden
Bertil Bolander
Ordförande Samhälls och Hållbarhetskommittén Lennart Torgeby
Ordförande Medlemskommittén
Bengt Holmström
Ordförande  TRF kommittén
Bertil Ståhle
Ordförande Internationellakommittén
Per Ragnar
Ordförande Utbildningskommittén
Anette Bokelund
Ordförande Ungdomsutbyteskommittén
Per Ragnar