Carl-Johan Dolby
Hammenhögs "Mr Rotary"
Charterpresident
Guvernör i distrikt 139 1968-69
och "vikarierande" guvernör 1969-70
Paul Harris Fellow .
100 %-ig närvaro sedan 1959
Initiativtagare till klubbens U-fond
Allmän inspirator i Rotaryanda för klubben
CJD har rest vida i världen i rotarysammanhang
och deltagit i ett flertal konferenser i Europa,
USA, Mexiko och Japan.
Så började det. . .
Vintern 1958-59 diskuterade man inom Simrishamns Rotaryklubb bildande av en klubb i Hammenhög.
Man utsåg en kommitte bestående av dåvarande presidenten Per Arvidsson som ordförande och med Carl-Albert Davidson, Uno Hedlund och Stig Petterson som medlemmar. Den drivande och entusiasmerande kraften i Hammenhög blev Carl-Johan Do1by, och han lade ner ett stort arbete på att förbereda klubbens bildande.
Den 23 mars 1959 samlades ett 20-tal presumtiva rotarianer samt fadderklubbens representanter till ett möte på Gästgivaregården.
Styrelse utsågs och självskriven president blev Carl-Johan. Sekreteraren antecknar till protokollet : (som vi fick lära oss i fortsättningen skulle kallas veckobrev).
 
1. För att från början inte skaffa oss några ovanor, så hade vi i dag nöjt oss med att dricka en kopp kaffe a 2,75. (Dessbättre ändrades denna "vana" till det bättre ganska snart).
2. Urmakare Hedlund överlämnade som gåva från fadderklubben ett tidur, "på det talare må veta hålla käft i rimlig tid ". (Tiduret försvann tyvärr efter en tid på oförklarligt sätt).
3. Vid därpå följande frågestund fick vi veta: Hammenhögs provisional Rotaryklubb kan numera anses startad, varför vi i fortsättningen skall träffas varje måndag kl 19.

Hammenhögs Rotaryklubb var en ren landsortsklubb och som sådan den första i landet. Vårt rekryteringsområde blev en bra bit av Österlen, men gränsdragningen mellan klubbarna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad blev en grannlaga historia. Ett visst "veto" mot klubbens tillblivelse inlades också från Y stadsklubben. Allt detta gjorde att det drog ut på tiden, innan vi kunde stryka ordet "provisional" ur vår vokabulär och kalla oss en "riktig" rotaryklubb.

Högtidsklädda firade vi vår charterfest den 17 okt 1959. Guvernören Sture L Ohlsson överlämnade charterbrevet och äntligen kunde vi sätta rotarynålen i vårt rockslag. Guvernören berättade om sina första intryck av Hammenhög - som han aldrig hört talas om förut: Det är en liten klubb (vi var 22) och det är en liten man (han åsyftade CJD) som tycks bestyra allt, men även en liten klubb kan göra stora insatser för Rotary. Det kan t o m tänkas att det kan komma en guvernör härifrån".

Tio år senare erkände han att de' där sista hade han inte själv trott på. Men otroliga saker inträffar än i våra dar, minsann!
Hammenhögs RK - sa han 1969 - är idag en av de mest välkända klubbarna i landet, som gjort den ena förnämliga insatsen efter den andra.
 
Vill du veta mera. Vänligen tryck på
Klubben historia 1959–1984,
2009 Jubileumsskriften HRK 50 År.
2019 års Jubileumsskrift HRK 60 År.