Klubbens ledning utövas av styrelsen som består av åtta klubbmedlemmar nämligen president, past president, tillträdande president, vice president,   
sekreterare,  skattmästare, programchef och klubbmästare.
 
Styrelsen håller styrelsemöte 8/10 gånger per år.
 
Funktionärer utanför styrelsen med uppgift att biträda styrelsen är arkivarien, kontaktperson internationell tjänst, IT-samordnare,
PR-och informationsansvarige, TRF-ansvarig.
 
Övriga befattningshavare utanför styrelsen är två revisorer och en revisorssuppleant.
 
På undermenyn Funktionärer kan du hitta namnen på årets Funktionärer
 
Önskar du mejl kontakt med styrelsen. Vänligen använd "Kontakta oss" i huvudmenyn. Mejlet går till Sekreteraren.
 
Styrelsen arbetsredskap är
 
1. Enhetlig Grundlag för HRK.
2. Stadgar för HRK.
3. Procedurhandboken 2019.
4. Klubbens medlemmar.
 
Dokumenten finns tillgängliga med snabblänkarna nedan. Kräver inloggning.