Gott Nytt År 2022
 

Det nya året startar med inställda januari möten på grund av den höga smittspridningen av omikron.

 
Hösten avslutades med sedvanligt Julmöte
 
32 medlemmar och gäster deltog.

Presidenten började med att lägga ned en krans på Carl Dolbys grav.
 
I Hammenhögs kyrka hölls en väl regisserad Julkonsert med körsång och nyckelharpa.
Allt regisserat av Christina och Tina.
 
Den traditionell textläsning utfördes av Bengt Stridh och komministern Eva Asp stod för det
religiösa inslaget.

Årets Dolby Stipendiat delades ut till Asta Elm Ravn 5000 kronor. Systrarna Alexandra och
Madelene Nilsson fick dela på 5000 kronor.
 
Presidenten tackade alla för gott utfört arbete och bjöd in till efterföljande Julfest på Borrby
Hotell.

Andrea hade dukat upp ett traditionellt julbord vilket inmundigades under kvällen.
Ett stort och varmt tack från klubbens medlemmar framfördes till Andrea med familj.

Efter julmaten var det dags för dragning av vinnare i vårt Jullotteri. Lotter för 7500 kronor var
sålda till klubbens medlemmar. Behållningen på ca 5000 kronor skall användas till våra lokala
projekt och då i första hand till The Livingroom i Simrishamn.

Presidenten avslutade Julmötet på sedvanligt sätt genom att slå i klockan.
Tackade för året som gått. Våra möten har varit på ZOOM, några på Löderups Strandbad och
de flesta på Borrby Hotell.
 
 
 
Lars Andersson
 
 
Några hållpunkter.
 
22 november Årsmöte.
20 december Julfest.
 
Ett meddelande från klubbmästaren:
Bengt Stridh informerade om att det är viktigt att vi anmäler oss till mötena via ClubRunner, senast klockan 10:00 på söndagen. Det underlättar för restaurangerna att se till att alla får mat.
 
 
End Polio Now.
 
Lördagen den 16 oktober deltog Hammenhögs Rotary Klubb på Simrishamns kommuns föreningsdag.
På Hammenhögs IP och Borrby IP visade vi upp oss och samlade in pengar till End Polio Now.
Vi var 6 representanter från Rotary.
 
Lördagen den 23 oktober var vi i Simrishamn tillsamman med Simrishamn Rotary Klubb
Utanför kommunhuset visade vi upp oss och samlade in pengar till End Polio Now
Vi var 10 representanter från Hammenhög och Simrishamn tillsammans.
 
Senare samma dag var vi på Valbykulturhus och i samband med en Jazzkonsert samlade vi in pengar till End Polio Now.
 
Dessa tre event gav ca 9000 kronor.
 
Måndagen den 25 oktober var det dags för klubbsammanråd.
Presidenten förmedlade ovan till medlemmarna, vidare kan nämnas att vi har erhållit ett diplom från TRF som tack för att vi var en av de 10 bästa klubbarna i distriktet på att samla in pengar 2020 – 2021.
 
Samtliga kommittéer avlade rapport om sina förehavande. Konstateras kan att arbetet fortskrider och stämningen var på topp under mötet.
 
Programkommittén tar tacksamt emot förslag på föredragshållare från alla medlemmar. Vi alla har kanske någon på lager som kan vara lämplig. Vänligen mejla in detta till Bertil Bolander för vidare behandling i programkommittén.
Vårens möte.
 
Förslag har inkommit från Simrishamns Rotary Klubb om samarbete med klubbmöten.
Idén är att vi håller veckomöten men till skillnad från idag är vi på hemmaklubben var annan vecka. Hammenhög har kvällsmöten på måndagar och Simrishamn har lunchmöten på torsdagar med start från den 10 / 1 i Hammenhög och därefter den 20 / 1 i Simrishamn och så vidare.
Jämna veckor möte i Hammenhög och udda veckor möte i Simrishamn.
Klubbsamrådet tyckte det var värt att prova på under vårterminen för att utvärderas före vi flyttar till Löderup för sommarkollo.
Presidenten håller kontakt med Simrishman.
 
Höstlika hälsningar från Presidenten.
 
Simrishamn 23/10
Bidrag med 100 kronor och du hjälper till med att vaccinera 3 barn mot polio som tack för ditt bidrag erhåller du 3 pennor liknande en spruta.
Borrby 16/10 Föreningsdag Ingemar Nilsson och Bertil Ståhle
Hammenhögs IP 16/10 Lennart Torgeby och Bertil Bolander
Hammenhögs IP 16/10 Föreningsdag
Simrishamn 23/10
Lars Lundblad SRK ,Bertil Bolander HRK,Birger Simonsson SRKoch Anette Bokelund HRK
Kommande evenemang
11 dec 2023 19:00 21:00
18 dec 2023 18:00 22:00