Lars Andersson
 
Guvernörsbesök 13/9
 
Distriktsguvernören Ulf Bingsgård gästade vår klubb denna dag.
 
Hans tema för sitt guvernörsår löd: Samhällsrelevant, KOmmunicerande och Jämlikt. Därav kunde man utläsa förkortningen SKOJ i all sin seriositet, vilket vi nog alla höll med om.
 
RI-presidenten Shekhar Mehtas slogan är SERVE TO CHANGE LIVES.
 
En ytterligare slogan: Each one, bring one med tanke på att finna nya medlemmar. 
 
Den 24 oktober företas en internationell insamlingsgala för World Polio Day.
 
På fråga från en medlem huruvida Rotary hanterar vaccinerade och ovaccinerade medlemmar.
Guvernören berättade att han hade får en del samtal från klubbpresidenter om hur klubbarna skall hantera vaccinerade och ovaccinerade medlemmar.
Guvernörens svar var att Rotary har som målsättning att utrota polio och därför bör alla rotarianer hjälpa till att utrota Covid-19, dvs att vaccinera sig.
 
Före kvällens möte träffade styrelsen Ulf för lättsamma samtal om Rotary och klubben visioner för framtiden.
 
Klubben har nu kommit i gång med sina fysiska möten och det känns bra och vi är tillbaka på Hotell Borrby. Höstens möte kommer att vara var fjortonde dag.
Arbetet med att forma våra kommittéer är på gång. Vid nästa styrelsemöte 4/10 kommer kommittéordföranden att bjudas in.
 
Några hållpunkter.
 
22 november Årsmöte.
20 december Julfest.
 
Ett meddelande från klubbmästaren:
Bengt Stridh informerade om att det är viktigt att vi anmäler oss till mötena via ClubRunner, senast klockan 10:00 på söndagen. Det underlättar för restaurangerna att se till att alla får mat.
 
Presidentliga sensommar hälsningar från Lars.
 
 
Kommande evenemang
27 sep 2021 19:00 21:00
11 okt 2021 19:00 21:00
25 okt 2021 19:00 21:00
08 nov 2021 19:00 21:00
22 nov 2021 19:00 21:00