Lars Andersson
Presidentskiftet 5/7
 
Lars Andersson hälsas välkommen som president och det nya Rotaryåret av Johan Nilsson.
Lars tackade Johan för det gångna året med blommor
 
Lars presenterade därefter sin nya styrelse och sitt motto som lyder;
Behålla alla medlemmar, rekrytera nya medlemmar och lyfta fram kommittéarbetet.
 
Därefter lyssnade vi till Systrarna Irene och Gullvi som sjöng skånska visor och läste
med humor skånska berättelser.
 
Sedvanlig måltid intogs med skål och sång. Presidenten tackade Andrea för att vi fick komma till Borrby Hotell ikväll med applåd. 30 var närvarande, medlemmar och gäster.
 
Detta var första gången vi samlades live efter alla våra zoommöten. Stämningen var på topp och vi avslutade med njutbar pianomusik framförd av vår medlem Anders.
 
Vårt program för sommaren 2021
 
19/7 Andakt på Backåkra
2/8   Klubbsamråd, Hotel Borrby
9/8   Vår hedersmedlem Terese Cristiansson, Löderups strandbad
16/8 Studiebesök Räddningstjänst Skillinge
30/8 Journalist Rolf Gustavsson, Löderups strandbad
13/9 Guvernörsbesök, Hotel Borrby
 
Glöm ej att anmäla ditt deltagande, krögarna behöver detta för att arrangera maten.
Hotel Borrby tar 130 kr för maten.
Löderups strandbad tar 250 kr. Då får vi förrätt och middag samt dessert.
 
Varmt välkomna till det nya Rotaryåret 2021 – 2022
 
Lars Andersson
President
 
 
 
 
 
 
 
Kommande evenemang