Våra Kommittéer
HAMMENHÖGS ROTARY KLUBB KOMMITÉER
 
Vem som är ordförande går att finna under fliken FUNKTIONÄRER
 
MEDLEMSKOMMITTÉN
 • Medlemsintagning, klassificering mm av nya medlemmar
 • Infobrev till nya medlemmar
 • Ansvara för att alla medlemmar har en funktion inom klubbens verksamhet/kommittéer
 • Hålla kontakt med medlemmarna vid längre frånvaro
 • Ansvarar för avslut av medlemskap
 
PROGRAMKOMMITTÉN
 • Ordna program för klubbens sammanträden
 • Uppdatera hemsidan med programinnehållet
 

UNGDOMSKOMMITTÉN

 • Ansvara för klubbens utbytesprogram (RU)
Kommittén ska stimulera och engagera ungdomar lokalt till deltagande i internationella och nationellt arrangerad studie- och lägerverksamheter som arrangeras av RU
 
PR & INFORMATIONSKOMMITTÉN
 • Synliggöra klubbens aktiviteter via sociala media, tidningar mm samt ansvara för klubbens hemsida
INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
 
Ansvara för klubbens internationella verksamheter såsom:
 • Vänortsutbyte
 • Rotary Fellowship
 • Rotary Friendship Exchange
 
UTBILDNINGSKOMITTÉN
 • Ansvarar för information ut till klubbens medlemmar om de utbildningar som finns inom distriktet
 • Ansvarar för att nya medlemmar blir introducerade/utbildade i grundläggande rotarykunskap
 
DOLBYKOMMITTÉN
 • Ansvarar för information om Dolbyfonden
 • Ansvarar även för att det årligen delas ut ett stipendie från Dolbyfonden
SAMHÄLLS OCH HÅLLBARGETS - KOMMITTÉN (hjälpprojekt)
 • Ansvariga för projektet Living Room
 • Ansvarar för att klubbens fokusområden kopplas till Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling.
TRF - KOMMITTÉN
 • Ansvarar för information om Rotary Foundation, Rotary Doctors, U-fonden, Shelterbox, Peace Center och End Polio Now
 • Colombiaprojektet
STADGE - KOMMITTÉN
          Bistå styrelsen och klubben vid uppkomna Stadge frågor.